Meny
Velg seksjon SFO
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 90 26 48 01 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen

Sommeren 2020 i SFO skal nå planlegges. For å kunne planlegge SFO-tilbudet og personalturnus ber jeg om at dere melder inn behov for SFO i dette nettbaserte skjemaet.

SFO holder stengt på dager der det ikke er innmeldt behov. Elever uten fast plass kan søkes inn på ekstradager. Bruk skjema for å melde inn behov. Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage. Oversikt over hvor SFO har tilhold sendes ut så snart den er klar.

Minner om at i henhold til vedtektene skal elever i SFO ha 3 sammenhengende uker sommerferie. Det tas forbehold om planleggingsdager i SFO på slutten av uke 33. Frist for å fylle ut skjema er tirsdag 2.juni 2020.


Det nærmer seg påskeferie. SFO vil holde åpent etter behov. Meld inn behov for SFO på dette skjema. Elever uten fast plass kan kjøpe ekstradager i SFO. Tilbud om SFO blir samordnes et Sandvika barnehage.

Frist for å melde inn behov settes til tirsdag 17.mars 2020.


Stortangen skole og SFO er stengt mandag 9.mars på grunn av planleggingsdag.

Det er ledige plasser i skolefritidsordningen ved Stortangen skole for skoleåret 2020 - 2021. Det gis tilbud om hel- og halv plasser. Hvis det er ønsker om SFO-plass for elever på 5.-7. årstrinn, søkes det om dette ved ordinært opptak. SFO-plassen gjelder da for ett år i gangen, jf. punkt 4 i vedtektene. Klikk her for å gå til søknadsportalen.

Søknadsfrist er 1.mars 2020.


Skolen har vinterferie i uke 8, mandag 17.februar til og med fredag 21.februar 2020. Det gis tilbud om plass i SFO denne uka etter behov. Foreldre som har behov for SFO melder inne dager og tider på dette nettbaserte skjema.

Det gis også tilbud om plass i SFO under vinterferien til elever som ellers ikke har fast plass.Tilbud om SFO forsøkes samordnet med Sandvika barnehage. Frist for å melde inn behov settes til fredag 7.februar 2020.


Det er planleggingsdag for skolens ansatte fredag 29.november 2019, og dermed skolefri for elevene. SFO holder også stengt denne dagen.