Meny
Velg seksjon Råd og utvalg
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 90 26 48 01 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen
Det er planleggingsdag fredag 19.mars 2021. Det gis tilbud om SFO (i samarbeid med Sandvika barnehage) ved behov. Fyll ut nettskjema her. I skjema er det lagt inn mulighet for å krysse "Ikke behov".

FAU og SU skal ha felles møte tirsdag 5.3.2019, klokka 18:00. I starten av dette møtet inviteres alle foreldre til informasjon om pågående prosess i plan- og byggekomiteen for ny barnehage/oppvekstsenter. All informasjon om prosessen finner du på denne delen av skolens nettside.

Det legges ikke opp til høringsrunde i forkant av politisk beslutning om det skal bygges frittstående barnehage eller om byggene skal sammenbygges. Møt opp og kom med spørsmål eller innspill!

Foreldre oppfordres også til å si sin mening om forslag til skolerute for 2019 - 2020 som nå ligger ute på skolens nettside.


Lierne kommunestyre behandler budsjett og årsplan for 2019, samt økonomiplan for 2019 - 2022 torsdag 13.12.2018. Her finner du høringsdokument samt detaljoversikt for Stortangen skole. Samarbeidsutvalget behandler høringene i møte 6.12.2018. Innspill meldes til foreldrekontaktene eller medlemmer i FAU.

Oversikt over medlemmer i foreldrenes arbeidsutvalg, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget finner du her og i seksjonen Råd og utvalg.

I denne seksjonen finner du informasjon om og fra elevråd, FAU, SU og SMU. I dokumentmenyene til høyre finner du også oversikter over de som innehar tillitsverv i de ulike råd og utvalg.