Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 90 26 48 01 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen
Det er planleggingsdag fredag 19.mars 2021. Det gis tilbud om SFO (i samarbeid med Sandvika barnehage) ved behov. Fyll ut nettskjema her. I skjema er det lagt inn mulighet for å krysse "Ikke behov".

Stortangen skole gjennomfører Ungdata-undersøkelsen for elever på ungdomstrinnet tirsdag 14.3.2017. Foreldre til elever på ungdomstrinnet skal ha mottatt skriftlig informasjon per post. Gi beskjed til Laila Bygseth (97433362/94898622/laila.bygseth@lierne.kommune.no) dersom du ikke har satt tilsendt informasjon.

Det er helt frivillig å delta på undersøkelsen. Gi skolen beskjed dersom du som forelder ikke ønsker at din ungdom skal delta. Du behøver ikke oppgi noen grunn.

Les mer om undersøkelsen her.


Se oppdatert liste over kontortider våren 2016 for skolehelsetjenesten ved Stortangen skole på seksjon for skolehelsetjenesten.

I denne seksjonen finner du informasjon fra skolehelsetjenesten ved Stortangen skole. Du kan også klikke deg fram til øvrig informasjon i menyen til høyre.

Oversikt over skolehelsetjenestens kontordager på Stortangen skole er publisert i seksjon for skolehelsetjenesten.