Meny
Velg seksjon Innsparingsutvalg
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 90 26 48 01 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen

Nytt dokument fra innsparingsutvalget er lagt ut på seksjonen. Du finner dokumentet i oversikten her, eller ved å klikke direkte her


Nye dokumenter fra innsparingsutvalget er lagt ut på nettsiden. Se egen seksjon for innsparingsutvalget her.

 

Det blir åpent møte for foreldre i skole og barnehage 25. april kl. 18.00. Egen invitasjon kommer.


Bakgrunnsdokumenter og referat fra de to første møtene er nå lagt ut. Du finner dette i menyen til høyre på siden i denne seksjonen.

Kommunestyret i Lierne behandlet budsjett og årsplan for 2017, samt økonomiplan for perioden 2017-2020 i møte den 15. desember 2016. I denne behandlingen ble det vedtatt at område oppvekst skal spare inn kr. 2.000.000,- per år fra høsten 2018, med helårsvirkning fra 2019. Grunnet minkende elevtall er det lagt inn en reduksjon på kr. 2.000.000,- fra 2019 (kr. 800.000,- i 2018) på rammeområdet for oppvekst.
 
I juni 2017 skal rådmannen legge frem en sak i kommunestyret som skisserer ulike varianter for å oppnå den innsparingen, og som et ledd i forberedelsene vil dette være tema på vårens økonomiseminar.

Det er opprettet en egen seksjon på skolens nettside der all informasjon, bakgrunnsstoff og referater blir lagt ut fortløpende.

FAU Stortangen skole er representert ved leder Siri M. Aamo i utvalget.