Meny
Velg seksjon Oppvekstsenter
Stortangveien 11 7882 Nordli
Telefon: 90 26 48 01 Send oss e-post
Redaktør: Jon S. Pedersen
Det er planleggingsdag fredag 19.mars 2021. Det gis tilbud om SFO (i samarbeid med Sandvika barnehage) ved behov. Fyll ut nettskjema her. I skjema er det lagt inn mulighet for å krysse "Ikke behov".

Her lenkes formannskapets vedtak om ny barnehage i henhold til alternativ 1 (a/b).

 


Referat fra sjette møte i plan- og byggekomiteen for ny barnehage i Sandvika ligger her.


Her finner du oppdaterte skisser i forbindelse med femte møte i plan- og byggekomiteen for barnehage i Sandvika.

Oppdatert planskisse for sammenbygd skole og barnehage.

Oppdatert planskisse for barnehagebygg.

Oppdatert skisse for utenomhusområdet og plassering, alle løsninger.

Har også lagt ut rektor og styrers felles notat til oppvekst- og kultursjefen høsten 2018 om samlokalisering av barnehage og skole.

Du finner alle dokumenter fra plan- og byggekomiteen i egen seksjon på skolens nettside.